Ledende konsulenter

Bethics konsulenter har lang erfaring fra internasjonalt humanitært arbeid. Siden 2016 har disse konsulentene vært basert i Norge:

Silvia Gurrola Bonilla er en mye etterspurt konsulent for programmer og prosjekter innen likestilling, gender integrasjon, gender based violence, STI/HIV/AIDS forebygging og omsorg, atferdsendring og rådgivning.

Hun har over 20 års erfaring fra mange av verdens største humanitære organisasjoner og tilbyr solid erfaring innen programledelse, program evaluering, community mobilisation, og kapasitetsbygging. I 2014 utga hun «La Dignidad Encarnada» som er publisert av Editorial Planeta.

Du kan lese mer om Silvia på LinkedIn og silviagurrola.com


Gaute Gulliksen har betydelig profesjonell erfaring som leder og teamleder innen Operations, organisasjonsutvikling, kapasitetsbygging og institusjonell kapasitetsbygging. Han trives i flerkulturelle miljøer og i miljøer i endring. Har over 15 års erfaring fra 5 forskjellige kontinenter. Liker å samarbeide med lokale organisasjoner og vektlegger etikk og verdier i sitt arbeid.

I tillegg til å være konsulent innen operasjonell ledelse for frivillige organisasjoner er han spesielt kvalifisert for å starte og avvikle programmer og prosjekter hvor både små detaljer og den overordnede strategien må inkluderes.

Du kan lese mer om Gaute på LinkedIn