Våre tjenester

Vår bakgrunn er basert på praktisk erfaring opparbeidet med mange års engasjement for å skape en bedre fremtid for mennesker i vanskelige situasjoner. Vi har gjort så via mange anerkjente internasjonale humanitære organisasjoner og vi vil gjerne dele denne erfaringen med organisasjoner som kan dra nytte av vår erfaring. Våre tjenester inkluderer:

 • Prosjekt oppstart
 • Organisasjonsutvikling
 • Kapasitetsutvikling
 • Operativ, administrativ og strategisk ledelse
 • Prosjekt og program evalueringer
 • Prosjekt avviklinger

Vår ekspertise og erfaring er nyttig for de fleste typer prosjekter. Gjennom årene har vi også utviklet betydelig kompetanse innenfor programmer områder som:

 • STI / HIV / AIDS forebygging
 • gender equality, including analysis, gender integration, gender mainstreaming, and gender-based violence
 • Community development and behaviour change
 • reproduktiv helse
 • Entreprenørskap og Sosialt entreprenørskap